Fundacja Lepsza Droga Życia

Fundacja Lepsza Droga Życia informuje, że pieniądze zebrane ze zbiórek na leczenie i rehabilitację dla podopiecznego ś.p Wojciecha Bieli zostały przekazane zgodnie z umową na cele statutowe Fundacji Lepsza Droga Życia.

fundacja Kraków fundacja Kraków fundacja Kraków