Fundacja Lepsza Droga Życia

Jedno z wielu młodzieńczych marzeń.

 

 "Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością."

 

Jan Paweł II

 

Drodzy Przyjaciele!

   Fundacja Lepsza Droga Życia pragnie spełniać marzenia podopiecznych Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Pawlikowicach.

   Zwracamy się więc z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe na zorganizowanie wyjazdu dla podopiecznych w/w palcówki do Rzymu z racji kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII.

   Wychowankowie sami zainicjowali pomysł tego wspaniałego wydarzenia, które to może udać się tylko i wyłącznie dzięki Państwa pomocy. Wielu z nich nigdy nie było i może nigdy nie będzie miało okazji być w tak pięknym miejscu.

   Placówka podjęła już wiele wyrzeczeń, aby stworzyć możliwość wyjazdu podopiecznym. Jednak sami nie są w stanie w całości pokryć kosztów związanych z tym przedsięwzięciem.

   Ważne jest, że obecnie w Domu Dziecka przebywa 30 wychowanków z rodzin najbiedniejszych, patologicznych, alkoholików, niewydolnych wychowawczo. Wielu z nich to sieroty naturalne i społeczne. Mimo tak krótkiego wieku doznali goryczy i wielu upokorzeń w swoim życiu.

   Ośmielamy się więc niepokoić Państwa i prosić o wsparcie finansowe, by chłopcy mogli zrealizować jedno z wielu swoich marzeń!

 

fundacja Kraków fundacja Kraków fundacja Kraków