Fundacja Lepsza Droga Życia

wycieczka do Krakowa podopiecznych Domu Dziecka "Moja Rodzina"

12 października 2018 r. chłopcy z placówki socjalizującej w Pawlikowicach mogli dzięki naszej Fundacji pojechać na wycieczkę do Krakowa.

fundacja Kraków fundacja Kraków fundacja Kraków