Fundacja Lepsza Droga Życia

Darczyncy

1. Józef Kisielnicki (właściciel firmy KLIWEKO Biuro Techniczno Handlowe sp. z o.o.


2.Andrzej Garycki (wice prezes Solnego Miasta w Wieliczce)

Serdecznie dziękujemy za pomoc i za zaangażowanie w sprawy chłopców z Domu Dziecka w Pawlikowicach

3. Roman Pyzik wraz z personelem (dyrektor banku WBK)

 

 

 

fundacja Kraków fundacja Kraków fundacja Kraków